Ouderportaal

Ziek of verlof

Ziek of verlof

Is uw kind ziek? Laat het ons voor 8.35 uur weten. Bel 010 - 3123699.
Kan uw kind door bezoek aan een arts of officiële instantie niet op school kan zijn, geef dit zo spoedig mogelijk aan ons door. 

Verlof is slechts bij hoge uitzondering geoorloofd. Verlof moet 6 weken van tevoren aangevraagd worden. Op school vult u een verlofformulier in.
Spijbelen, te laat komen, te vroeg op vakantie gaan of te laat terugkomen (luxe verzuim) zijn vormen van ongeoorloofd verzuim. De school is verplicht dit te melden bij de leerrecht van de gemeente Maassluis.