Ouderportaal

De Diamant

Taalstart voor het basisonderwijs

Taalstart voor het basisonderwijs

Bij De Diamant krijgen kinderen die nog onvoldoende Nederlands spreken een goede taalstart in het basisonderwijs. Na ongeveer een schooljaar stromen zij door naar een reguliere basisschool.