Ouderportaal

Integraal aanbod

Integraal aanbod

Bekijk hier onze samenwerkingen met externe partijen.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Astrid Saenen en Doenja Beek zien alle kinderen op school of op het CJG, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt.


Groep 2: meten, wegen en meer

Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af. Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.


9 jaar: vaccinaties (inentingen)

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.


Groep 7: meten, wegen en meer

Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gezien. Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij het gesprek aanwezig te zijn. Voor deze afspraak wordt u ook gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u anoniem invullen. U kunt de antwoorden mee nemen en tijdens het gesprek bespreken. Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind gewogen en gemeten. Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee!

De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:

Zorgteam op school

Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam.


Alles onder één dak

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden = in de zwangerschap tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.

Kijk voor meer informatie op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt contact opnemen met het CJG via het algemene telefoonnummer 010- 593 11 11. Het adres van het CJG is Vincent van Goghlaan 6 3141 KS in Maassluis.

Meer weten

Gezinsspecialist

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel…

Het kan zich soms anders gedragen of moeilijker te hanteren zijn. Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes en vriendinnetjes kan tot problemen leiden. Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst.

De school kan dan een gezinsspecialist van Mevis* inschakelen. De gezinsspecialist is werkzaam op school en de leerkrachten en ouder(s) kunnen hier om advies of kortdurende begeleiding vragen. Als de gezinsspecialist wordt ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de ouder(s), de leerkracht en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. In ieder geval is de gezinsspecialist er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van ouders en school.

De gezinsspecialist kijkt vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een adviesgesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseert de gezinsspecialist passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning. De gezinsspecialist werkt altijd samen met de ouders, kind en de school. Als ouders een gesprek willen met de gezinsspecialist, kan dit via de intern begeleider van de school of rechtstreeks met de gezinsspecialist. Op de school is ook een flyer met informatie aanwezig waarop het mobiele nummer van de gezinsspecialist te vinden is. De gesprekken met de gezinsspecialist zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geeft de gezinsspecialist na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de interne begeleider.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Mevis.

* In de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kun je met al je vragen over jeugdhulp en opvoeding terecht bij Mevis. Hoe groot of klein je vraag ook is: Mevis is er voor jou. Gewoon in je eigen wijk. We werken samen met jou aan een oplossing, zodat je weer verder kunt. Is er meer nodig dan een luisterend oor? Ook dan helpen we je verder.

Meer weten

Fysiotherapie

Uw kind kan binnen de school en onder schooltijd ondersteuning krijgen van een kinderfysiotherapeute. Wij vragen haar hulp als we zien dat de motoriek van het kind onvoldoende ontwikkeld is. Dat kan zowel de grove, de fijne of de schrijfmotoriek zijn. Wij vragen uw toestemming om uw kind door onze fysiotherapeute, mevrouw Birgit Hoynck van Papendrecht (praktijk Kinderfysiotherapie Maassluis) te laten observeren.

Meer weten

Logopedie

Binnen ons gebouw is ook de logopediepraktijk Klaver4 gevestigd. De mogelijkheid om onder schooltijd logopedie te krijgen is er als u verzekerd bent voor ziektekosten bij DSW.

Meer weten

Bibliotheek

Elke groep gaat een keer in de vier weken naar de bibliotheek. Daar leest de juf een boek voor en daarna mogen de kinderen zelf ook een boek uitzoeken.
Deze boeken worden op school gelezen en blijven ook op school.

Als u wilt dat uw kind thuis ook leest, kunt u het lid maken van de bibliotheek. Dit is gratis!

Meer weten

Taalcursus voor ouders

Uw kind gaat naar school bij De Diamant. Maar moeders kunnen ook les volgen bij De Diamant. Stichting Aanzet geeft de cursus ‘taal en opvoeding’ aan anderstalige moeders. In groepen van maximaal twaalf personen volgt u 40 weken lang (dus het hele schooljaar) onder schooltijd twee uur les per week. U krijgt Nederlandse taalles en ook de opvoeding en ontwikkeling van kinderen komt aan bod.

De cursus is geschikt voor moeders uit alle landen en culturen. Het is leuk om elkaar op deze manier te leren kennen en ervaring en tips uit te wisselen.

Meer weten

Speltherapie Toebie

Sommige kinderen maken al op jonge leeftijd veel mee. Denk aan zorg en verdriet bij ouders, oorlog, vluchten, maar ook een emigratie of gebrek aan zelfvertrouwen kan de ontwikkeling van een kind in de weg staan.
Bij ons op school kunnen we een beroep doen op de speltherarapute van Toebie, Frouktje Dorland. Spel of andere vormen van non-verbale communicatie worden gebruikt om kinderen te begrijpen en te helpen. Het kind mag over zijn problemen praten, maar dit hoeft niet omdat het spel voor hen spreekt. In fantasiespel kunnen ze hun gevoelens uiten, zoals woede, angst of verdriet. Door met moeilijke emoties te spelen en deze te beleven kan het kind ervaringen verwerken. De speltherapeut helpt door mee te spelen en er woorden aan te geven om in het spel te experimenteren met nieuwe strategieën en nieuwe vormen van gedrag.
Er zijn verschillende spullen waar we mee kunnen spelen, zoals playmobil, zand, klei, verf, hout en muziekinstrumenten. Verhalen maken, koken, sporten of naar buiten is ook mogelijk.
Een traject start altijd eerst met een oudergesprek. Ook tussendoor en na afloop is er een oudergesprek en krijgen ouders tips. Een sessie samen met kind én ouder behoort tot de mogelijkheden.

Meer weten