Ouderportaal

Voor wie is De Diamant?

Voor wie is De Diamant?

Voor wie is De Diamant? 

De Diamant is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar die de Nederlandse taal niet of niet voldoende beheersen. 
Op onze school werken we de hele dag door aan taal, woordenschat en klankonderwijs. Een taalstart voor het basisonderwijs. 
De Diamant heeft een jongste en een oudste groep van maximaal 15-17 kinderen. In iedere groep is een leerkracht en een ondersteuner. Zo kunnen we de kinderen veel individuele aandacht geven en krijgen zij een stevige taalstart in het basisonderwijs.
De kinderen blijven 1 tot 1,5 jaar bij De Diamant. Daarna stromen de kinderen door naar een andere school of gaan zij terug naar hun basisschool.

Nieuwkomers

De Diamant vangt nieuwkomers op. Kinderen van 4 tot 13 jaar die korter dan een jaar in Nederland zijn en/of de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om onderwijs op de basisschool te volgen, zijn welkom op De Diamant. 
Daarna stromen de kinderen door naar een basisschool. Bij de start van een kind op De Diamant moet deze school al bekend zijn. Ouders gaan zelf op zoek naar een basisschool. De Diamant kan ouders hierin eventueel ondersteunen. De Diamant houdt de basisschool op de hoogte van de ontwikkelingen van het kind. Zo bevorderen we een soepele overgang. 
Leerlingen die bij de instroom 11 jaar of ouder zijn, verwijzen we na de periode op De Diamant door naar een passende school voor voortgezet onderwijs. 

Schakelklas

Kinderen die al langer in Nederland zijn, maar de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om het onderwijs goed te volgen, zijn ook welkom bij De Diamant. Door hun taalachterstand blijven de kinderen achter op cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Vaak hebben zij bijvoorbeeld moeite met het volgen van de instructie of vinden ze weinig aansluiting in de groep.
De school van de leerling neemt contact op met ons wanneer ouders op de hoogte zijn en de leerling is besproken in het zorgteam. Onze IB-er observeert het kind in de groep, maakt een praatje met het kind en neemt een actieve en passieve woordenschattoets af. Heeft het kind baat bij een periode op De Diamant? Dan nodigen wij de ouders uit voor een rondleiding en een intake. Na de taalstart op De Diamant gaan de kinderen weer terug naar hun basisschool.