Ouderportaal

Missie en visie

Missie en visie

Ieder kind is waardevol en kan schitteren!

Een diamant is schitterend, uniek en kostbaar. Het heeft van nature al zoveel moois in zich en door de juiste zorg en aandacht, krijgen alle facetten de mooiste schitteringen.
Voor ons zijn alle kinderen schitterend. Wij zijn begaan met de kinderen en hun gezin die een achterstand hebben opgelopen omdat hun wieg op een plek stond waar het niet (meer) veilig was of omdat zij om andere redenen in Nederland hun thuis willen maken. Door deze kinderen de juiste zorg en aandacht te geven in hun ontwikkeling, geven we de kinderen een start op weg naar een schitterende toekomst! 

Visie

De Diamant is een onderwijsvoorziening waarin nieuwkomers en taalzwakke kinderen in een veilige omgeving en in kleine groepen intensief worden begeleid in de ontwikkeling van de Nederlandse taal. We ontvangen kinderen en hun ouders op onze locatie. De leerlingen en hun gezinnen komen uit verschillende landen, culturen en hebben allemaal een andere achtergrond. Daarom vinden we het ook belangrijk dat we laagdrempelig zijn voor ouders en hen wegwijs maken in het Nederlandse onderwijssysteem.
 
Met veel tijd, aandacht en passende begeleiding wordt de woordenschat en mondelinge taalvaardigheid aangeboden. Op de Diamant is ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welzijn van ieder kind.  
Als team beseffen we dat we werken met een bijzonder populatie. We willen leren van en met elkaar. 
De kinderen ontvangen 1 tot 1,5 jaar ondersteuning op onze voorziening en stromen daarna door naar het reguliere basisonderwijs waar zij met een stevige taalbasis de aansluiting vinden.

Onze pijlers


Gastvrij

We zijn een school voor nieuwkomers in Nederland. Naast de kinderen, zijn ook de ouders vaak nieuw en/of onbekend met het Nederlandse onderwijssysteem en de mogelijkheden en hulp die zij bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind kunnen inzetten. Daarom vinden we het belangrijk om, naast de kinderen, ook de ouders wegwijs te maken. Hiervoor houden we ouderbijeenkomsten, hebben we individuele gesprekken en helpen we ouders op weg bij het zoeken naar juiste hulp/instanties. 


Taal centraal

Wij zijn een schakelklas, een taalstart voor het basisonderwijs. In het jaar dat de kinderen bij ons zijn, willen we de kinderen zo goed mogelijk de Nederlandse taal aanleren.  De focus binnen het onderwijs ligt op taal: leren communiceren, luisteren en oog hebben voor elkaar. Het doel is om ieder kind zover te brengen dat het op een zo hoog mogelijk niveau in kan stromen in het regulier basisonderwijs.  


Veilig

We willen een school zijn waar de kinderen zich veilig voelen. Kinderen komen uit zeer diverse situaties, sommige kinderen zijn getraumatiseerd. Dit heeft impact op het welzijn van het kind. Om tot ontwikkeling en leren te kunnen komen, moet een kind zich veilig voelen. 


Passende begeleiding

Ieder kind komt binnen met zijn/haar eigen achtergrond en niveau. Ieder kind komt binnen met een eigen niveau. Sommige kinderen hebben nog nooit onderwijs gevolgd, andere kinderen hebben een achterstand. Ook op sociaal en emotioneel vlak zijn de verschillen groot. Dit maakt dat we ons onderwijs en de begeleiding per leerling moeten stemmen. Digitale programma’s kunnen de kinderen hierbij de ontwikkeling bevorderen.  
Ook wanneer een kind de school heeft verlaten, willen we de vervolgschool de mogelijkheid bieden om mee te denken over de juiste begeleiding voor het kind.   eerlingen van 4 tot 13 jaar die korter dan een jaar in Nederland zijn en/of de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om onderwijs op de basisschool te volgen, komen gedurende een schooljaar les naar De Diamant voor een ‘taalstart’ in het basisonderwijs.

Organisatie

De Diamant is een voorziening welke een samenwerkingsconstructie is tussen de gemeente Maassluis en alle Maassluise schoolbesturen (UN1EK opvang en onderwijs, Wijzer in onderwijs en opvang, SIKO en Monton).
We willen kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden in een doorgaande lijn naar de basisscholen in onze gemeente.