Ouderportaal

Team Taal en Cultuur

Team Taal en Cultuur

Team Taal & Cultuur is een initiatief van De Diamant, De Globe en CON de Wereldschool. Onze nieuwkomersscholen zorgen voor een kwalitatief aanbod om kinderen die korter dan twee jaar in Nederland zijn, taalvaardig te maken.
Met Team Taal & Cultuur gaan we verder. We bundelen onze krachten en hebben een gezamenlijk aanbod ontwikkeld voor professionals in de opvang, onderwijs en zorg.
We geven trainingen, bieden ondersteuning op maat en maken professionals vaardiger in het werken met de superdiverse populatie.

Onze expertgroep bestaat uit professionals met een gespecialiseerde kennis over diverse onderwerpen. U kunt daarbij denken aan: taalonderwijs, sociaal emotioneel leren, cultuursensitief handelen, traumasensitief werken en educatief partnerschap. Wij denken met u mee vanuit uw professie en werken altijd vanuit persoonlijke afstemming en behoeftes.

Meer informatie vindt u op www.teamtaalencultuur.nl