Ouderportaal

Werkwijze

Werkwijze

De Diamant heeft twee groepen van maximaal 15 leerlingen. De leerlingen worden ingedeeld op leeftijd.
 
Wij werken met de methode Wereld vol woorden in thema's. Het thema komt overal in terug: woorden, creatieve vakken, excursies in de buurt en in de ouder-kind-opdracht. Tijdens de dag komen de woorden op verschillende manieren terug. Aan het einde van een thema kijken we welke woorden de kinderen kent. 

Naast de aandacht voor taal en woordenschat, krijgen de oudste kinderen ook leesonderwijs, spelling, rekenen en schrijven. De kinderen van groep 1 en 2 werken met ontwikkelingsmateriaal. Voor alle kinderen is er gym, muziek, tekenen en knutselen.  

We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is belangrijk dat de kinderen goed aarden in hun nieuwe thuisland. Sommige kinderen hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt. Dit heeft invloed op het welzijn en de ontwikkeling van een kind.
Ons sociaal-emotionele programma is TeamUp. Een programma dat met weinig woorden en veel spel werkt aan het omgaan met emoties en het omgaan met elkaar. 
Daarnaast gebruiken we 'De doos vol gevoelens' en 'Wereldburgers'.