Ouderportaal

Informatie voor de scholen

Informatie voor de scholen

Heeft u op school een kind waarbij de school zich zorgen maakt over de Nederlandse taalontwikkeling? Meldt zich bij uw school een nieuwkomer aan? Dan kunt u contact opnemen met De Diamant. De IB-er maakt een afspraak voor observatie in de groep en het afnemen van een passieve en actieve woordentest. Aan de hand van deze observatie en de input van school, wordt besproken of plaatsing op De Diamant zinvol is. Wordt het kind ingeschreven, dan nodigen wij de ouders uit voor een bezoek aan De Diamant.
Wordt het kind niet ingeschreven, dan kunnen wij tips geven voor het kind in de groep. Nieuwkomers worden direct ingeschreven op De Diamant. 

In Maassluis is afgesproken dat de kinderen van De Diamant een stamschool hebben. Dit is de school waarnaar de kinderen naar uitstromen als de periode op De Diamant is afgerond. 

Leerlingen blijven ongeveer een jaar op De Diamant. Na deze taalstart in het onderwijs volgen zij verder onderwijs op de basisschool die ouders kiezen.
Voor kinderen vanaf 11 jaar en ouder gaan we op zoek naar een passende school voor voortgezet onderwijs. 

Gedurende het jaar op De Diamant is er regelmatig overleg met de IB-er van de stamschool. Als de overstap nadert, bespreken we tijdens een warme overdracht de voortgang en specifieke aandachtspunten met de IB-er en de toekomstige leerkracht van de basisschool. Een wenochtend voor het kind wordt afgesproken. Nadat een kind op de basisschool geplaatst is, houden we contact.

Het duurt gemiddeld vijf jaar voordat kinderen hun taalachterstand helemaal hebben ingelopen en zij zonder extra hulp en begeleiding kunnen meedraaien in het lesprogramma op school.

Vragen over NT2, meertaligheid, cultureel sensitief onderwijs of ouderbetrokkenheid?
Neem gerust contact met ons op!