De Diamant

Bij De Diamant krijgen kinderen die nog onvoldoende Nederlands spreken een goede taalstart in het basisonderwijs. Na ongeveer een schooljaar stromen zij door naar een reguliere basisschool.

Samen met ouders

Ouders zijn welkom in de klas! Binnen schooltijd kunnen moeders de cursus 'taal en opvoeding' volgen waar u leert wat het lesprogramma van De Diamant inhoudt en op welke manier u betrokken kunt zijn bij het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind.

Samen met basisscholen

Leerlingen blijven ongeveer een schooljaar bij De Diamant. Na deze taalstart in het onderwijs volgen zij op de basisschool die ouders kiezen, verder onderwijs.

Samen met partners

Onze leerkrachten werken samen met interne en externe professionals zoals de gezinsspecialist, de jeugdverpleegkundige, een fysiotherapeut, een logopedist en de intern begeleiders van de basisscholen.