Ouderportaal

Diamantmaatjes

Diamantmaatjes

Traject De Diamantmaatjes is gericht op kennis en inzicht over NT2 en culturele diversiteit voor de basisscholen van Maassluis.  
 
Aan het einde van het traject is de deelnemer "Taalambassadeur" binnen zijn eigen school. Diegene is in staat om bij te dragen aan de taalvisie en het taalbeleid voor nieuwkomers en kinderen met een taalachterstand. De taalambassadeur kan een veilige en taalrijke leeromgeving creëren en ondersteunt en coacht leerkrachten door verbindingen te leggen tussen taal en meertaligheid, welbevinden, identiteit, ouderbetrokkenheid en  educatief partnerschap. 

De trainingen worden gegeven op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast is er veel aandacht voor de praktijk. Door coaching en intervisie ondersteunen we de deelnemers om de doelen te behalen.  

Tijdens het driejarig traject staan deze onderwerpen centraal:
* taalrijke leeromgeving, taalvisie en taalbeleid
* kennis van meertaligheid en anderstaligen
* sociaal emotioneel leren (SEL) en trauma
* cultureel sensitief onderwijs
* ouderbetrokkenheid
 
In het eerste jaar wordt de basis gelegd. Het belang van een rijke taalleeromgeving, sensitiviteit en ouderbetrokkenheid in het onderwijs. 

In het tweede jaar is er verdieping per onderwerp. Kennis over diverse (taal)problematiek bij leerlingen. Het verder ontwikkelen van een visie op taal, meertaligheid, diversiteit en ouderbetrokkenheid. 

Het derde jaar is vooral gericht op het uitwerken en borgen van de taalvisie en het taalbeleid middels intervisie, collegiale consultatie en coaching. 

Het traject wordt kosteloos aan de scholen aangeboden.  Er moet rekening gehouden worden met een taakbelasting van 2 uur per week voor het volgen van de trainingen, het uitvoeren van opdrachten en het lezen van literatuur, om de hierboven beschreven doelen voor de locatie en het adviseren van het MT op dit gebied te kunnen realiseren. 

Meer info: dediamant@un1ek.nl of bel 010-3123699