Gezinsspecialist

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel…

Het kan zich soms anders gedragen of moeilijker te hanteren zijn. Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes en vriendinnetjes kan tot problemen leiden. Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst.

De school kan dan een gezinsspecialist van Minters* inschakelen. De gezinsspecialist is werkzaam op school en de leerkrachten en ouder(s) kunnen hier om advies of kortdurende begeleiding vragen. Als de gezinsspecialist wordt ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de ouder(s), de leerkracht en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. In ieder geval is de gezinsspecialist er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van ouders en school.

De gezinsspecialist kijkt vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een adviesgesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseert de gezinsspecialist passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning. De gezinsspecialist werkt altijd samen met de ouders, kind en de school. Als ouders een gesprek willen met de gezinsspecialist, kan dit via de intern begeleider van de school of rechtstreeks met de gezinsspecialist. Op de school is ook een flyer met informatie aanwezig waarop het mobiele nummer van de gezinsspecialist te vinden is. De gesprekken met de gezinsspecialist zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geeft de gezinsspecialist na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de interne begeleider.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Minters.

* Op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam biedt Minters gezins- en opvoedingsondersteuning. Daarnaast biedt Minters trainingen, die zijn gericht op het verbeteren van de sfeer in de klas of over het omgaan met faalangst.