Fysiotherapie en logopedie

Uw kind kan binnen de school en onder schooltijd ondersteuning krijgen van een kinderfysiotherapeute. Wij vragen haar hulp als we zien dat de motoriek van het kind onvoldoende ontwikkeld is. Dat kan zowel de grove, de fijne of de schrijfmotoriek zijn. Wij vragen uw toestemming om uw kind door onze fysiotherapeute, mevrouw Birgit Hoynck van Papendrecht (praktijk Kinderfysiotherapie Maassluis) te laten observeren.

Logopedie

Binnen ons gebouw is ook de logopediepraktijk Klaver4 gevestigd. De mogelijkheid om onder schooltijd logopedie te krijgen is er als u verzekerd bent voor ziektekosten bij DSW.