Ouderbijdrage

Om op school de feesten, de schoolreis en de andere activiteiten te kunnen betalen vragen we van ouders een (vrijwillige) ouderbijdrage van € 35,- per leerling. U kunt dit bedrag betalen aan de leerkracht of de coördinator. Het is mogelijk om dit bedrag in twee termijnen van € 17,50 te voldoen.