Ouder in de klas

Open middag

Ouders zijn welkom bij De Diamant! Vier keer per jaar nodigen wij u uit om mee te werken en te spelen in de klas, zodat u ziet waar uw kind mee bezig is. De data van de open middagen in schooljaar 2016/2017 zijn:

  • donderdag 13 oktober 2016
  • donderdag 19 januari 2016
  • donderdag 6 april 2017
  • donderdag 22 juni 2017

U bent welkom tussen 14:00 en 14:45 uur

Themabijeenkomst

Een aantal keer per jaar organiseren wij een themabijeenkomst voor ouders. We nodigen een gastspreker uit die komt vertellen over onderwerpen zoals Werken met het woordenschatprogramma Logo 3000, schoolmaatschappelijk werk, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de bibliotheek, logopedie, het belang van spel en speelgoed, gebitsverzorging, goed en veilig op vakantie, gezonde voeding etc. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een overzicht met data en onderwerpen van deze bijeenkomsten.