Intake en toetsen

Bij de intake brengen we de schoolgeschiedenis van uw kind in kaart. We praten over de gezondheid van uw kind en andere zaken die het leren van uw kind kunnen beïnvloeden. Daarna neemt de coördinator een aantal toetsen af om het beginniveau van uw kind te kunnen bepalen.

Onderwijsperspectief

Aan de hand van de leeftijd van uw kind, de schoolervaring in het land van herkomst en de resultaten van de intaketoetsen, maken we een onderwijsperspectief. In iedere volgende toetsperiode beoordelen we of de gestelde doelen behaald worden.

Rapportage

Na iedere toetsperiode wordt u op de hoogte gesteld van de behaalde resultaten van uw kind. Driemaal per jaar is er een rapportgesprek. Tussendoor kunt u worden uitgenodigd door de leerkracht of de coördinator. Ook kunt u zelf om een gesprek vragen.