Samen met ouders

Ouders zijn welkom in de klas! Na iedere toetsperiode informeren we u over de resultaten van uw kind en twee keer per jaar bespreken we het rapport. Vier keer per jaar nodigen we alle ouders uit in de klas zodat u kunt zien waar uw kind mee bezig is. Ook organiseren we regelmatig themabijeenkomsten.

Moeders kunnen bij De Diamant binnen schooltijd de cursus ‘Taal en Opvoeding’ van Stichting Aanzet volgen. Daar leert u wat het taallesprogramma van De Diamant inhoudt en op welke manier u betrokken kunt zijn bij het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind.