Warme overdracht

Gedurende het jaar bij De Diamant is er al overleg met de IB’er of leerkracht van de basisschool waar een kind naar doorstroomt. Tijdens een warme overdracht bespreken we specifieke aandachtspunten met de leerkracht van de basisschool. Als een kind op de basisschool geplaatst is, houden we contact. Het duurt gemiddeld vijf jaar voordat kinderen hun taalachterstand helemaal hebben ingelopen en zij zonder extra hulp en begeleiding kunnen meedraaien in het lesprogramma op school.