Ondersteuningsprofiel

De Diamant zorgt voor nauwkeurige registratie van alle resultaten en volgt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De kleuters worden zorgvuldig geobserveerd of hun ontwikkeling naar wens verloopt. Er is regelmatig overleg tussen de leerkrachten van De Diamant en leerkrachten en intern begeleiders van de vervolgbasisschool.

Bij problemen kunnen deskundigen worden gevraagd ons te helpen. Zo hebben wij een medewerker van het samenwerkingsverband “Onderwijs dat past”, die bij leer- of ontwikkelingsproblemen kan observeren en ons adviseren kan hoe we deze leerling beter kunnen begeleiden. Ook is er een gezinsspecialist verbonden aan onze school. Leerkrachten én ouders kunnen ook advies vragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).