Hoe verloopt het traject?

Leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken om onderwijs op de basisschool te volgen, kunnen in aanmerking komen voor een taalstart bij De Diamant. Zij blijven hier ongeveer een schooljaar. In dit schooljaar volgen zij vier cursusblokken Nederlands. Daarna volgen ze op een basisschool verder onderwijs. Deze basisschool wordt door de ouders zelf uitgekozen. Bij de start van leerlingen bij De Diamant is de vervolg-basisschool al bekend. Zij weten dat deze leerling op termijn komt en wij onderhouden contact met de leerkracht en intern begeleider van de school.

Bij De Diamant worden kinderen toegelaten vanaf 4 tot 13 jaar. Leerlingen die bij instroom 11 jaar of ouder zijn kunnen in januari een aanvraag voor een toets van Steunpunt Onderwijs doen en daarna voor het nieuwe schooljaar doorverwezen worden naar het voortgezet onderwijs.

Schakelklas

Leerlingen met een taalachterstand kunnen ook in een schakelklas geplaatst worden. Dat wil zeggen, dat ze vanuit hun eigen basisschool een jaar lang naar de De Diamant gaan om daar naast het programma van hun schooljaar, intensief extra Nederlands te volgen. Na dit jaar gaan ze terug naar hun basisschool. Bij goed resultaat worden ze in de volgende groep geplaatst.

Wennen op de basisschool

Aan het begin van cursus vier neemt de leerkracht van De Diamant contact op met de basisschool om te melden dat de leerling binnenkort op school verwacht kan worden en spreekt voor de leerling een datum af voor een wen-ochtend. Ongeveer vier weken voor de uitstroomdatum gaat de leerling kennismaken met de juf of meester en de klasgenoten op de basisschool.