Samen met basisscholen

Leerlingen blijven ongeveer een schooljaar bij De Diamant. Na deze taalstart in het onderwijs volgen zij verder onderwijs op de basisschool die ouders kiezen.

Gedurende het schooljaar bij De Diamant is er al overleg met de IB’er of de leerkracht van de basisschool waar een kind naar doorstroomt. Tijdens een ‘warme’  overdracht bespreken we specifieke aandachtspunten met de toekomstige leerkracht van de basisschool. Nadat een kind op de basisschool geplaatst is, houden we contact. Het duurt gemiddeld vijf jaar voordat kinderen hun taalachterstand helemaal hebben ingelopen en zij zonder extra hulp en begeleiding kunnen meedraaien in het lesprogramma op school.