Verlof en ziekte

Als een leerling door ziekte of door bezoek aan een arts of officiële instantie niet op school kan zijn, moet dit vooraf, voor schooltijd door de ouders gemeld worden via telefoonnummer is 010 – 5923809.

Verlof kan alleen gegeven worden voor belangrijke omstandigheden en moet ruim van tevoren aangevraagd worden. Er moet dan op school een formulier ingevuld worden. Verzuim dat niet is aangevraagd of niet wordt gemeld, moet door ons worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Maassluis.