Tegen pesten

De Diamant wil voor alle kinderen een veilige school zijn. Alle leerlingen moeten met plezier naar school komen en in staat gesteld worden goed te leren. Dat kan alleen als wij elkaar accepteren zoals we zijn, als we respect hebben voor elkaars land, geloof en cultuur. Een goed karakter is belangrijker dan uiterlijk en bezit. Met elkaar leren en spelen is erg belangrijk.

We leren de kinderen op welke wijze zij met elkaar moeten omgaan. Wij vinden het ontoelaatbaar als leerlingen elkaar pesten, op welke wijze dan ook. In de eerste week van het nieuwe schooljaar worden met elkaar de gedragsregels opgesteld. Hieraan moet ieder kind zich houden.