Voor wie?

Taalstart in het basisonderwijs

Leerlingen van 4 tot 13 jaar die korter dan een jaar in Nederland zijn en/of de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om onderwijs op de basisschool te volgen, komen gedurende een schooljaar naar De Diamant voor een ‘taalstart’ in het basisonderwijs. De groepen bij De Diamant bestaan uit ongeveer 15 leerlingen en zijn ingedeeld naar taalniveau. Na ongeveer een schooljaar stromen leerlingen door naar de basisschool die door de ouders wordt gekozen. Bij de start van leerlingen op De Diamant is deze basisschool al bekend; we onderhouden contact met de school en zij weten dat de leerling op termijn komt.

Schakelklas

Leerlingen met een taalachterstand kunnen ook vanuit hun eigen basisschool een schooljaar bij De Diamant komen. In de schakelklas volgen zij naast het lesprogramma van hun schooljaar, bijvoorbeeld groep 2 of groep 3, extra intensieve Nederlandse taallessen. Na dit jaar gaan zij terug naar hun basisschool. Bij goed resultaat stromen zij daar door naar het volgende leerjaar.

Bij De Diamant worden kinderen van 4,5 tot 13 jaar toegelaten. Voor leerlingen die bij instroom 11 jaar of ouder zijn, kunnen wij in januari een aanvraag doen voor een toets bij Steunpunt Onderwijs. Voor het nieuwe schooljaar worden leerlingen doorverwezen naar de passende school voor voortgezet onderwijs.