Schooltijden en te laat komen

Schooltijden
Maandag: 08.30-14:45 uur deur open om 8.20 uur
Dinsdag: 08.30-14.45 uur deur open om 8.20 uur
Woensdag: 08.30-12.30 uur deur open om 8.20 uur
Donderdag: 08.30-14.45 uur deur open om 8.20 uur
Vrijdag: 08.30-14.45 uur deur open om 8.20 uur

Alle leerlingen eten tussen de middag op school. Om de lesuren zo goed mogelijk te benutten, vragen wij u om uw kind op tijd naar school te brengen of te laten gaan. Wij beginnen om 08:30 uur met de les. Wij vragen u om uw kind op tijd op te halen. De deur gaat om 14:45 uur open. Ouders wachten op het schoolplein. Alleen bij erg slecht weer gaat de deur wat eerder open en kunt u binnen wachten.

Te laat komen

Te laat komen is erg storend voor de leerkracht en de andere leerlingen. Te laat komen is schoolverzuim en wordt door de leerkracht genoteerd. Bij herhaaldelijk te laat komen, wordt u als ouders uitgenodigd voor een gesprek.

Wij hanteren de 3-6-9-12 regel:

  • bij drie keer te laat komen op school spreekt de leerkracht de ouders aan en krijgen ouders een brief* waarin het aantal keren verzuim wordt vermeld.
  • bij zes keer te laat komen stuurt de directie een brief* aan ouders. In deze brief wordt duidelijk gemaakt dat er bij 9 x te laat komen een melding bij de afdeling Leerplicht gedaan zal worden.
  • bij negen keer te laat komen doet de school een melding aan de afdeling Leerplicht. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld over deze melding en het aantal keer verzuim. De leerplichtambtenaar stuurt de ouders een waarschuwingsbrief. Indien het gezin recentelijk bekend is met verzuim bij de afdeling Leerplicht, worden de ouders door de Leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.
  • wanneer de leerling na deze maatregelen te laat blijft komen, doet de school nogmaals een melding bij de afdeling Leerplicht. Ouders die eerder een waarschuwingsbrief hebben ontvangen, worden (alsnog) door de Leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

Aan het eind van iedere maand worden de absentielijsten verwerkt; de brieven worden daarna verstuurd. U krijgt dus niet direct nadat uw kind meerdere keren te laat is gekomen een brief van de leerkracht of directie.