De groepen

De Diamant heeft drie groepen van maximaal 15 leerlingen. De grootte van de groep is afhankelijk van de samenstelling en het niveau van de leerlingen; zij worden ingedeeld naar taalniveau. De leerlingen hebben de hele week les bij De Diamant.

De kleuters

Leerlingen van 4 tot 6 jaar spelen en leren in de kleutergroep. Naast de programma’s Mondeling Nederlands-Nieuw en Klein Beginnen werken we met dezelfde lesmethodes en ontwikkelingsmaterialen als de groepen 1 en 2 op de reguliere basisschool. Iedere zeven weken toetsen de leerkrachten de vooruitgang van de kleuters in het Nederlands. Bij de oudste kleuters besteden we veel aandacht aan voorbereidend lezen en schrijven.

In februari wordt bij de oudste kleuters de ‘korte februariscreening’ gedaan. We toetsen dan of de kleuter de vaardigheden beheerst die nodig zijn voor groep 3. In juni wordt, als de basisschool dat wenst, bij de oudste kleuters de CITO toetsen ‘taal voor kleuters’ en ‘rekenen voor kleuters’ afgenomen. Aan het einde van het schooljaar neemt de leerkracht de Taaltoets Alle Kinderen af. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind brengen we in kaart. Wanneer een kleuter alle vaardigheden beheerst adviseren wij de basisschool om de leerling in groep 3 te plaatsen.