De Diamant

Ieder kind is van grote waarde en kan schitteren bij De Diamant

Leerlingen van 4 tot 13 jaar die korter dan een jaar in Nederland zijn en/of de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om onderwijs op de basisschool te volgen, komen gedurende een schooljaar les naar De Diamant voor een ‘taalstart’ in het basisonderwijs.

Taalstart voor het basisonderwijs

Ieder kind is als een diamant, een kostbaar iets dat kan schitteren en dat veel facetten heeft. De Diamant biedt voor kinderen een taalstart in het basisonderwijs; de basis voor een succesvolle schoolloopbaan. Er is ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Bij De Diamant bieden we een veilige omgeving. We werken veel samen met een gezinsspecialist van Minters en met het Centrum voor Jeugd en Gezin. In kleine groepen van maximaal 15 kinderen begeleiden we kinderen om de Nederlandse taal voldoende te beheersen voor een goede start op de basisschool.

Samen met ouders

Het team van De Diamant betrekt ouders nadrukkelijk bij de school en bij het taalonderwijs van hun kind. Moeders kunnen bij De Diamant een Nederlandse taalcursus volgen van Stichting Aanzet. Er worden regelmatig ouderbijeenkomsten over onderwijs en opvoeding georganiseerd. Ouders van verschillende culturen ontmoeten elkaar; dat levert soms verrassende inzichten op.

Doorgaande lijn

De Diamant is een samenwerkingsverband van de gemeente Maassluis en de schoolbesturen UN1EK opvang en onderwijs, Wijzer in onderwijs en opvang, Floréo en Monton. In samenwerking met De Globe in Vlaardingen en de Centrale Opvang Nieuwkomers (CON) in Schiedam wordt een meerjarenbeleidsplan opgesteld. We willen kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden in een doorgaande lijn naar de basisscholen in onze gemeenten.

Gedurende het schooljaar van de leerlingen bij De Diamant is er al overleg met de IB’er of leerkracht van de basisschool waar een kind naar doorstroomt. Tijdens een warme overdracht bespreken we specifieke aandachtspunten met de leerkracht van de basisschool. Als een kind op de basisschool geplaatst is, houden we contact. Het duurt gemiddeld vijf jaar voordat kinderen hun taalachterstand helemaal hebben ingelopen en zij zonder extra hulp en begeleiding kunnen meedraaien in het lesprogramma op school.